Permacultuurtuin Samenland

Welkom Bijen Festival

Welkom op Samenland

Samenland is een proeftuin voor Permacultuur waar landbouw en natuur hand in hand gaan. Dit doen we door een eetbare bosrand te creëren (climax fase in permacultuur waar je voedsel kunt verbouwen) en door een chaos situatie te laten bestaan (pioniers fase) waar we groenten kweken.

Introductie

Op 1 november 2019 is Samenland verhuisd naar landgoed Heerderberg in Cadier en Keer (Zuid Limburg). Ik, Taco, ben hier een nieuw project gestart waarin ook veehouderij een onderdeel zal zijn.
Samenland bij Kasteel Nieuwenhoven in Sint Truiden (België) is overgenomen door Siem. Hij zal Samenland daar voortzetten in de oorspronkelijke vorm maar onder een nieuwe naam, namelijk ‘Nieuw Land’.

Het Landgoed

Op landgoed Heerderberg zal in samenwerking met de eigenaren, waaronder Coen en Sanne, een project neer gezet worden waar we willen laten zien dat lokaal voedsel kan en dat je er ook een inkomen uit kan halen. Coen was al bezig met veehouderij en leidt samen met Sanne het restaurant. Mijn werk zal bestaan uit werkzaamheden op het landgoed en de tuin, een eigen onderneming op het landgoed dus.

De Percelen

De nieuwe tuin ligt op diversen plaatsen op het landgoed.
Een laag gelegen perceel op rivierklei is recent aangekocht en werd eerst gebuikt voor reguliere landbouw. Op dit perceel zal een bosrandtuin worden aangelegd.

De oude groentetuin, die vroeger nog door de paters werd gebruikt, wordt ook weer in ere hersteld. Dit is een lichte leemgrond, omzoomd door een wal van hakhout met achterstallig onderhoud waardoor deze bomen nu erg hoog geworden zijn.

De kersenwei, een oude kersenboomgaard, wordt nu een paar jaar onderhouden en is omzoomd met meidoorn. Het gras wordt bijgehouden door een aantal ganzen. Hierdoor is ook de kersenvlieg, die de kersen aantast waardoor ze niet meer eetbaar zijn, verdwenen.

Het Weer

Door de verschillende percelen kunnen we extra oogst zekerheid creëren. De laagst gelegen gronden zijn nachtvorst gevoeliger dan de hogere gronden. De hoger gelegen gronden zijn juist weer droger. Aan de hand van de grafieken kun je zien waar je het beste kunt planten op welk perceel. Dit zijn gemiddelden van de laatste 30 jaar.

Aangezien de neerslag de laatste jaren sterk wisselt gaan we extra aandacht geven aan dit punt.
Dit om de erosie van het terrein tegen te gaan, maar ook om de droogte beter te kunnen doorstaan.

De Omheining

Alle percelen gaan we omzomen met inheemse planten. Dit om uitdroging tegen te gaan, maar ook om de insecten te stimuleren. De eikelmuis, die ernstig bedreig is in Nederland en in dit gebied voorkomt, kan zich dan ook beter verplaatsen.

De graften, steilranden, die hellingen in Zuid Limburg verdeeld in minder steile terrassen, zullen op het landgoed worden herbeplant met bomen en struiken. Dit om erosie van hoger gelegen terrein tegen te gaan. Vroeger werd deze vooral beplant met geriefhout. Wij zullen dat doen met eetbare, inheemse struiken en bomen.

Zo ontstaat er ook een lint door het landschap en een bosrand.

De Wijngaard

Op een steile helling, gelegen op het zuiden, zal een wijngaard komen, om zo eigen ‘Heerderberg’ wijn te kunnen maken.
Dit perceel wordt een plek waar we door middel van plantengemeenschappen een sterk systeem zullen neerzetten om zo op termijn een gezonde wijngaard laten ontstaan zonder gebruik van hulpstoffen en uitputting van de bodem. We zijn hiermee gestart in het voorjaar van 2020.

De Veehouderij

Voor de veehouderij gaan we verschillende dingen proberen.
Koeien zal geen probleem zijn. Varkens zijn moeilijker, ze hebben een uitgesproken gedrag. Om gezonden varkens te krijgen vragen ze veel verschillende soorten voer, maar dat maakt het ook extra leuk en interessant.Login © Coöperatie voor Permacultuur Home